taking or giving space

Blog 4: Ruimte nemen

“In today’s life, Luxury is Time and Space”Harmon Okinyo

Hoeveel ruimte heb je nodig?

Over ruimte nemen en ruimte geven

We leven allemaal in een eigen ‘ruimte’. Ons lichaam heeft ruimte nodig, maar ons verstand of gevoel ook. De behoefte je vanuit je eigen ‘innerlijke ruimte’ te kunnen uiten hebben we allemaal. Alleen verschilt de mate waarin, de manier waarop en de tijd die we nodig hebben om ons te kunnen of willen uiten sterk. Het is daarom belangrijk te begrijpen dat iedereen op eigen wijze ‘ruimte’ neemt en geeft om jezelf en elkaar te kunnen begrijpen.

Uitingsvormen

Vanuit onze innerlijke ruimte uiten we ons op verschillende manieren over onze behoefte aan en voorkeuren van ruimte.

We denken in eerste instantie vaak aan het mentaal kunnen delen van gedachten of herinneringen of benodigde tijd om gedachten op ‘op een rijtje’ te kunnen krijgen. Maar daarnaast kun je je behoefte aan ruimte ook uiten met je lichaam (bijvoorbeeld met gebaren, mimiek, houding, zenuwtrekken, oogbewegingen), via je ego (zelfbevestigend praten of zelfbevestiging zoeken bij anderen), gevoel (via lichaam, mentaal of emoties), geestelijk ofwel energetisch (je ‘ervaart’ een spanning, liefde, kracht of zwakte bij jezelf of anderen en een daarmee samenhangende behoefte aan meer of minder ruimte) of zelfs met je ziel (je ervaart een talent of missie en draagt deze uit).

Als je je bewust bent van al deze verschillende uitingsvormen kun je jezelf en anderen beter begrijpen en/of ‘duiden en je eigen of andermans ruimte beter respecteren.

Enkele Oorzaken en drijfveren

Oorzaken en drijfveren om je te uiten en je ruimte in te nemen of juist niet kunnen sterk verschillen. Zodra je deze oorzaken en drijfveren beter doorziet kun je eigen patronen of andermans patronen beter waarnemen. Ik noem enkele voorbeelden:

Geldingsdrang

Sommige mensen willen zichzelf maar al te graag uiten. Laten zien en/of laten horen. Ze zijn niet zozeer bezig met zichzelf of anderen te begrijpen maar willen een beeld wat ze over zichzelf, iemand anders of ‘iets’ gecreëerd hebben graag overbrengen (en daarmee hun eigen beeld ook voor zichzelf wederom bevestigen). Gaat dit niet goedschiks via directe acceptatie dan worden vaak macht en invloed ingezet om hun idee ‘op te leggen’. Ook manipulatie wordt ingezet in de strijd om eigen overtuigingen op te leggen. Ze nemen vaak meer ruimte dan ze eigenlijk nodig hebben. Dit kan andermans ruimte behoorlijk beknellen.

Behoeftigheid

Behoeftigheid is een soort ‘angstgedreven’ geldingsdrang. Je wilt erg graag gehoord of erkend worden. Een negatief zelfbeeld ligt hieraan vaak ten grondslag. Je hebt een ‘claimende’ behoeftigheid die andermans ruimte vaak beperkt en knellend voor anderen aanvoelt. Een andere vorm van behoeftigheid is ‘vluchtende’ behoeftigheid die bevrediging zoekt door verslaving; verdoving/vertroebeling van je ruimte en/of fysieke vlucht om maar niet naar de innerlijke ruimte toe te hoeven gaan.

Delen en ontladen

“Gevoels mensen” (mensen die zich met name door hun gevoel laten leiden) hebben meer tijd en ruimte nodig dan “verstandelijke” mensen om zaken onder woorden te brengen. Zij nemen waar en uiten zich vanuit hun gevoel. Maar dit onder woorden brengen kost moeite omdat gevoel vaak de ‘nuance’ van iets onder woorden wil brengen en zoekt naar begrip (herkenning van gevoel/stemming) en woorden daarbij een beperkt middel zijn.

Soms worden gevoelens ‘ontladen of geladen’ geuit door emotie. Tranen, heftige beweging, stemverheffing enzovoort zijn een spiegel van diepe innerlijke gevoelens.

Opgesloten in jezelf

Tot slot de onmogelijkheid je gevoelens of gedachten te verwoorden.

Soms kom je überhaupt niet bij je gevoelens of gedachten. Je ervaart een ‘onbewuste behoefte’ een ruimte in te vullen alleen kun je deze niet definiëren. Hoe je het ook probeert, je ervaart een soort leegheid en verwarrende beelden of flarden van sterk uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige gevoelens of gedachten. De tijd brengt daar weinig verandering in.

Daar kunnen diep ontwikkelingspsychologische oorzaken aan ten grondslag liggen.
Vroeg als baby verlaten zijn of momenten van diepe angsten in je eerste levensjaren kunnen veroorzaken dat je een ‘stukje’ ontwikkelingsfase in je persoonlijkheidsvorming hebt gemist. Je ervaart een leegte en angst in je eigen ruimte.

Ook als je dit ervaart is er hoop. Daarvoor opgeleide ontwikkelingspsychologen kunnen je helpen je behoeften te definieren en je ruimte in te nemen.

Mengvormen van bovenstaande oorzaken en drijfveren zijn natuurlijk ook mogelijk.


7Qi Coaching Image stress

Intraversie en extraversie

De meeste mensen hebben zowel extraverte als introverte trekken, afhankelijk van de situatie en het gezelschap waarin zij verkeren, hun gezondheid, hun algemeen energieniveau en hun leeftijd.
Introverte mensen zijn rustige types, weloverwogen, beschouwelijk en voelen zich in onbekend gezelschap niet gauw thuis. Zij zijn liever alleen en in hun eigen ruimte dan in een groep.
Extraverte mensen zijn energiek, enthousiast, actie-gericht, spraakzaam en assertief. Zij vinden het fijner om met andere mensen samen te zijn dan om alleen te zijn. (Voor meer informatie / bron: zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Introvert_en_extravert)

Afstand nemen in een andere ruimte

Tijd en ruimte zijn in deze drukke tijden meer een meer een luxe. Door de hektiek van alle dag kom je niet meer tot jezelf. Dat geldt voor zowel extraverte als introverte mensen. Soms kan het zinvol zijn om afstand te nemen. Op vakantie te gaan of een retreat te bezoeken. Je creeert daarmee tijd en ruimte om gedachten en gevoelens op een rij te zetten. In die ruimte ontstaan regelmatig nieuwe inzichten. Over wat je wilt met je werk of met je relatie of over jezelf.

Grenzen stellen versus ruimte innemen

Tijdens coaching sessies komt het thema ‘grenzen stellen of je ruimte innemen’ regelmatig aan de orde.

Grenzen stellen is meestal reactief. Andermans gedrag maakt dat je een grens stelt (tot hier en niet verder). Daarmee is je ruimte ongewis.

Zodra je zelfbewust(er) bent heb je meer keuze vrijheid. Je bepaalt zelf je ruimte (dit is wie ik ben en wat ik nodig heb) en kunt kiezen anderen soms in je ruimte toe te laten of over je daarbij gestelde grenzen te treden), of juist om je ruimte bewust in te nemen en je grenzen te verleggen.

Conslusie

Het is moeilijk te bepalen hoeveel (eigen) ruimte iemand nodig heeft. Dit is afhankelijk van je persoonlijkheidsstructuur en je omgeving. Misschien brengt deze blog je op het idee ook iets met je eigen ruimte (innemen) te willen doen. En wie weet draagt deze blog al een heel klein beetje mee in meer (zelf)bewustzijn over de behoefte aan ruimte nemen en geven en daarmee op meer onderling begrip.

Het bezoeken van een lifecoach is eigenlijk ook ruimte nemen. Ruimte voor nieuwe gedachten en inzichten. Geïnteresseerd geraakt in mogelijke life coaching? Kijk dan eens naar mijn website www.7coaching.com

7Qi is een coaching methode die niet alleen bestaat uit praten maar ook uit doen. Download de gratis 7Qi whitepaper via onderstaande button of neem telefonisch contact op voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek via nummer: 06 250 45 321. Nu is het gisteren van morgen. Oftewel…. alles begint met een eerste stap.


Download de gratis 7Qi whitepaper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *