7Qi Praktijk voor Coaching Amsterdam
Coaching on the job

Prestaties en functioneren verbeteren, of versneld klaargestoomd worden voor een nieuwe rol. Het kan met ” coaching on the job “. Individuele coaching trajecten voor managers of medewerkers.

Ik verzorg Coaching on the Job om, rekening houdend met uw (toekomstige) werksituatie, te kunnen leren en groeien. Trajecten hebben authentiek leiderschap coaching als uitgangspunt. We bepalen (in samenwerking met uw manager of HR afdeling) gezamenlijk de doelstellingen. Op basis hiervan stellen we een programma op maat samen waarbij gebruik gemaakt kan worden van onderstaande bouwstenen: (1) Authentiek leiderschap (basis), (2) Kennis & Vaardigheden, (3) Persoonlijke thema’s.

Authentiek leiderschap


Verspil geen tijd en geld aan competentie ontwikkeling zonder focus. Geef aandacht aan de drie essentiële punten van focus (zie afbeelding) en neem authentiek leiderschap als uitgangspunt. Alleen dan is er kans op passie en bezieling in functioneren. En groeien van good naar great!

Drie aandachtsgebieden kunnen tijdens je authentiek leiderschap coaching on the job traject aan de orde komen:

IRM model coaching

Kennis en vaardigheden


Zodra je weet wie je bent, wat je nodig hebt en wat je drijft, hoe je in relaties functioneert en wat je persoonlijke missie en positie is, kun je eigenlijk pas gericht (!) aan kennis en vaardigheden werken.

Tijdens je coaching on the job traject kun je gebruik maken van / kiezen uit onderstaande bouwstenen (een toelichting per bouwsteen tref je aan op de pagina competentie trainingen

Identiteit

I001: 7Qi Leiderschap profiel

I002: Normen & Waarden (ik en organisatie)

I003: Persoonlijk profiel (DISC assessment)

I004: Talenten (TMA assessment)

I005: Persoonlijk ontwikkelplan

Relaties

R001: Coachend leiderschap

R002: Effectief delegeren

R003: Empathisch werken

R004: Slecht nieuws gesprek

R005: Advies vaardigheden

R006: Geweldloos communiceren

R007: Teamrollen (Belbin)

R008: Conflict hantering

R009: Samenwerken & Duurzaam verbinden

Competenties

C001: Presencing (Innovatie & Creatie)

C002: Mindfullness

C003: BodyMind essentials (vitaliteit & weerstand)

C004: Resultaatgericht plannen

C005: Pyramid writing

C006: Presentatie vaardigheden

C007: Gebruik social media

C008: PDCA/Kwaliteitsmanagement essentials

C009: ISM/ITIL Essentials (Sturing/Procesinrichting)

C010: Prince II / Project management essentials (BSC/proces)

C011: Balanced Score Card (BSC) essentials (Kpi sturing)

C012: Sollicitatie Training

Persoonlijke thema’s


Persoonlijke omstandigheden kunnen je zakelijke functioneren beinvloeden of zelfs tot (ziekte)verzuim leiden. Daarom is het voor je werkgever soms zinvol dat je deze thema’s als bouwsteen van je personal coaching kunt toevoegen.

Tijdens je coaching on the job traject kun je gebruik maken van / kiezen uit onderstaande 5 bouwstenen:

P001: Levensgeluk en keuzes maken

P002: Stress hantering & Burnout begeleiding

P003: Relatie problemen

P004: Ongewenste intimiteiten

P005: Belemmerende overtuigingen (agressie, pijn, klagen, mopperen)


Achtergrond informatie over coaching van persoonlijke thema’s treft u aan op de pagina prive coaching.

Maak vrijblijvend kennis

Geinteresseerd geraakt op basis van bovenstaande? Belt u mij gerust als u vragen hebt of maakt vrijblijvend een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek bespreken we uw persoonlijke coaching doelstellingen en kunnen we een op uw specifieke situatie afgestemde coaching aanpak en inhoud samenstellen. Tarief is afhankelijk van het aantal sessies en de geselecteerde bouwstenen. U ontvangt geheel vrijblijvend een offerte.

Ik ben telefonisch bereikbaar onder nummer 06 250 45 321 of u kunt mailen naar info@7qicoaching.com