Life coach Amsterdam | 7Qi Praktijk voor Coaching

Het vertrouwde adres in Amsterdam waar jij centraal staat!

Over 7Qi

Waarom deze pagina over 7Qi?'


Ervaring leert dat menig coachee toch graag wat meer over de achtergronden van de 7Qi aanpak wil weten. Een boek is in de maak. In te tussentijd kun je op deze pagina meer achtergrond informatie lezen.

Je kunt deze pagina in uitgebreide vorm met onderstaande button gratis downloaden en nog eens rustig nalezen. Maar dit is natuurlijk absoluut geen 'must'. Relevante zaken komen vanzelf aan bod tijdens je coaching traject. Want niet de methode, maar jij en jouw specifieke uitdaging staat centraal bij mijn coaching.


Download hier de gratis 7Qi Whitepaper

Wat maakt 7Qi bijzonder?'


Met Qi bedoelen we energie. En jij hebt 7 verschillende vormen van energie tot je beschikking: Je denken, overtuigingen, je gevoelens en emoties, je bezieling en inspiratie en uiteraard je lichaam.

  • De 7Qi coaching methode staat stil bij de samenhang tussen je denken (mind/ego), lichaam (body/feelings/emotions) en authenticiteit/bewustzijn (soul/inspiration)  zowel bij het verwerken van ervaringen als bij het ontdekken wie je bent en wat je wilt.
  • Je coaching bestaat niet enkel uit gesprekken maar gaat ook over bewust ervaren van, en oefenen met al je 7Qi gerelateerd aan jouw persoonlijke uitdaging(en).
  • 7Qi coaching leert je jouw patronen en valkuilen te doorzien en te doorbreken.  Het is een praktische aanpak om verandering echt duurzaam te realiseren.
  • Zelfkennis en persoonlijke groei is belangrijk, maar 7Qi staat ook bewust stil bij je relatie met anderen. Bijv. het verschil tussen empathie en compassie (actie!). 
  • 7Qi staat stil bij jouw eigen kernwaarden en 7 manifestatie gebieden (zie verder)!  Jouw kompas bij het maken van keuzes. 


Op de informatie op deze pagina bestaat auteursrecht. Publicatie/gebruiken van informatie op deze pagina mag onder voorwaarde van directe vermelding van bron: www.7qicoaching.com Dit geldt ook voor AI-toepassingen.


Jou helpen om een vitaal, liefdevol en zinvol leven te kunnen leiden staat centraal bij 7Qi coaching.
Op basis van de overtuiging dat iedereen, dus ook jij, dit kunt.
Waar je dit ook leest, in welke situatie jij je nu ook bevindt.

Wie/hoe ben ik volgens 7Qi:
  1. ZELF: je meer bent dan 'wat je denkt'. Je lichaam, denken, gevoel, emoties, ego (overtuigingen), bezieling en inspiratie werken op elkaar in. Zodra je dit doorziet kun je hier bewust mee omgaan. Met concrete oefeningen leer je, om jouw uitdaging(en) integratief te benaderen.  
  2. ANDER/RELATIES: hoe jij je met anderen verbindt, zegt ook iets over wie jij bent. 
  3. HET: wat jij (met anderen) manifesteert draagt ook jouw 'energie'  en zegt dus ook iets over jou en wie je bent

Uniek proces

Het 7Qi coaching proces is doordacht. Tijdens gesprekken over jouw coaching thema volgen we een aantal stappen:
* Je leert hoe je lichaam, emoties, ego (overtuigingen), gevoel, verstand, bezieling en inspiratie optimaal te gebruiken.
* Daarna leer je hoe je huidige beperkende overtuigingen, eventueel trauma en andere verstoringen kunt aanpakken (clearing).
* Vervolgens maak je je levensdoelen of je coaching doelstelling duidelijker met visualisatie technieken.
* Tot slot leer je hoe je valkuilen herkent en kunt aanpakken, en hoe je met een persoonlijk 'dashboard' je voortgang kunt monitoren!

Je zult zien dat jouw coaching thema daarmee ook automatisch beantwoord wordt.

 
7qi coaching proces

"Zelf"Bewustzijn als uitgangspunt voor een liefdevol en gelukkig leven

Inzicht in hoe jouw energie optimaal te gebruiken geeft je concrete handvatten om jouw levensenergie optimaal in te zetten voor flow, gezondheid, liefde, succes en levensgeluk. 

Het Engelse woord "response-ability" (vaardigheid om te reageren) is daarbij essentieel: kunnen reageren op de behoeften van jouw 7Qi en je eigen verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor jouw levensgeluk staat centraal

Niet anderen laten bepalen wat je gelukkig maakt, maar zelfbewust zijn: inzicht hebben in jouw wezen en je behoeften en jouw unieke gaven en daarmee bewust manifesteren. Het verschil tussen leven of geleefd worden! 


Verandering is de enige constante!


Verandering is de enige constante in het leven. Kijk nu maar eens in de spiegel en nog eens over 20 jaar. Alles verandert. Je lichaam, je gedachten, je gevoelens, overtuigingen etc.

Als je (zelf)bewuste keuzes maakt kun je de veranderingen zelf gericht vormgeven of gebruiken. Negatieve ervaringen verwerken en juist gebruiken bij het creëren van nieuwe positieve ervaringen. Zelfbewustzijn is dus de basis voor jouw verandering!

De drie aandachtsgebieden van zelfbewustzijn nader toegelicht:

1: ZELF: De 7Qi van 'zijn'

Je bent meer dan wat je denkt of voelt. Zelfbewustzijn van je 7Qi dimensies staat centraal. Lichaam, emoties, ego, gevoelens, verstand, bezieling en inspiratie. Deze Qi zijn onderling afhankelijk (als een YinYang)(*). Benadrukken van een dimensie gaat ten koste van je bewustzijn van een andere dimensie.
Alle 7Qi hebben hun eigen behoeften (of voeding). En alle 7Qi leveren verschillende drijfveren en mogelijkheden voor gedrag en het leven te ervaren.

7Qi interdependency picture
figuur: 7Qi Interdependency:

Wie ben ik, wat voedt mij en wat drijft mij?

De 'sleutel' voor liefde en geluk is het geven van aandacht aan alle 7Qi (dimensies). Je van ze bewust zijn, en ze integratief gebruiken. Anders gezegd: je 'heelheid' durven en kunnen accepteren en van daaruit authentiek/jezelf zijn. 


Unieke Oefeningen

Juist de combinatie van de voor jouw persoonlijke uitdaging relevante oefeningen voor verschillende Qi geeft jouw coaching impact!

In onderstaande afbeelding worden de meeste door mij toegepaste technieken getoond (groen). Soms verwijs ik naar andere behandelaars/therapeuten (blauw) (Uiteraard geheel afhankelijk van jouw vraagstelling, interesse en behoefte. En vooral: wat jou raakt en inspireert en wat relevant is wordt ingezet!

 
7Qi coaching methoden

2: ANDER/RELATIES: De 7Qi van hechting (hechtingspatronen) en/of trauma

Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop je bent opgevoed, of eventuele traumatische ervaringen met anderen enorme invloed heeft op hoe 'veilig' je in het leven staat en in welke mate angsten een rol kunnen spelen in relaties met anderen. Angsten, overmatig controle gedrag of juist ambivalentie of terugtrekkend gedrag kunnen het gevolg zijn. Hechtings- of bindingsangst kun je overwinnen. En het aangaan van relaties (prive of op je werk) kun je bewust(er) vormgeven. 

Met de 7Qi van hechting leer je opnieuw contact te maken met je bron, en integreren in plaats van dissociëren. Vluchten ("bijv. niet bij stilstaan maar gewoon doorgaan" of lichaamssignalen negeren) is zinloos, blijven klagen over jouw leven of anderen 'aanklagen' ook. Leren signalen van onveilige hechting bij jezelf en anderen te herkennen kan al veel inzichten geven over je keuze gedrag in je leven. Bewegen van onveilig gehecht naar veilig gehecht gedrag is mogelijk al zul je vaak merken dat het niet 'even' dingen anders doen is.

Dat je jouw hechtingspatroon (of trauma) in een handomdraai kunt oplossen is een fabeltje. Wist je dat jouw hechtingservaringen zelfs de vorming van je zenuwstelsel kunnen beïnvloeden?! Wel kan hechtings-bewustzijn, in combinatie met specifieke (7Qi) oefeningen helpen bij groei naar een "secure base" (veilig basis patroon).
Trauma is een ervaringsbeleving die zo overweldigend is dat deze emotioneel niet verwerkt/geïntegreerd kan worden (def. Peter Levine). 

Ook trauma kun je in een veilige setting verwerken/integreren. Maar niet met 'gewoon een of enkele gesprekken'. Het gaat juist om het herstellen van de verbinding tussen gedachten en ('bevroren')emoties/lichaam. 

Trauma is overigens een wat we noemen 'spectrum begrip' (bijv. op een schaal van 0-10 of 0-100%). Zo kun je bijvoorbeeld nog regelmatig last hebben van een vervelende ervaring uit je jeugd, of een schokkende ervaring later tijdens je werk, en daarop vanuit patronen van je relatie met je ouders (je hechtingspatroon) reageren en/of daarover piekeren.  Of soms een onverklaarbaar vervelend gevoel hebben, bepaalde onverklaarbare lichamelijke klachten of bijv. een plotselinge huilbui, of veel angstgericht handelen. 

Maar je kunt ook intensievere klachten ervaren, zoals regelmatig totale paniek ervaren, stemmen horen of woede uitbarstingen hebben tot CPTSS (complexe post traumatische stress stoornissen). Je lichaam kan  zelfs ziek van trauma ervaringen worden (burnout, SOLK klachten zoals immuun problematiek, zenuw aandoeningen en erger worden soms met (early life) trauma geassocieerd. 

Je zult begrijpen dat de mate van trauma van invloed is op het effect (en de behandeling!). Bij 7Qi praktijk voor coaching staan we stil bij 'ervaringen verwerken en integreren in jouw 7Qi systeem. Voor zwaardere trauma beelden verwijs ik altijd door naar een trauma specialist. 

3: HET: De 7Qi van focus

(nummers in onderstaande tekst corresponderen met de nummers in de onderstaande afbeelding)

7Qi coaching overview
Focus op zelfbewustzijn, gedrag en manifestatie van je doelen (1 t/m 7) (ik, wij, het)

Zelfbewustzijn is een gezonde basis om keuzes te maken. Maar zelfbewustzijn is meer dan je denken. Je kunt je gedachten, gevoelens, overtuigingen, lichaam, emoties, inspiratie en bezieling leren observeren. En je diepere waarden en overtuigingen. Pas bij zelfbewustzijn kun je ook bewust kiezen of veranderen. 

Zodra je de '7Qi van zijn' (3) kent, en de '7Qi van hechting' (7) beheerst, kun je bewuster kiezen bij al je levensdoelen (6.1 t/m 6.6). Wat maakt jou uniek? Welke talenten dienen jou en anderen? Wat is jouw levensmissie? Hoe kun je de wereld daarmee van dienst zijn? Niet om vervolgens volgens een strak stramien te leven maar juist om een innerlijk compas te hebben bij het spontaan  beleven van momenten zelf. 

Doorgaans ontdek je tijdens je coaching dat jouw uitdaging (jouw aanleiding om een life coach te zoeken), een gevolg is van dieper liggende oorzaken. Oorzaken die ook andere zaken in jouw leven negatief beïnvloeden. De meeste life-coaches richten zich op een kleiner aandachtsgebied dan 7Qi coaching. De vraag 'wie ben ik en wat wil ik' en 'wat is succesvoller gedrag' komt wel aan de orde maar  dieper liggende persoonlijkheidszaken en 7Qi afhankelijkheden blijven grotendeels onderbelicht. Dat kan, maar daarmee is het de vraag of je duurzaam en blijvend verandert. 

7qi coaching staat stil bij een breder begrip van 'zelfbewustzijn'. De essentie van inspiratie en bezieling komt bijvoorbeeld aan de orde. De invloed van hoe je bent op -liefde en angst gerelateerd- (keuze) gedrag, de impact van je hechtingspatroon en evt. traumatische ervaringen, diepere (onderbewust opgeslagen) overtuigingen en de impact van je actiedriehoek (zie later) op je keuzes en dat wat je uiteindelijk concreet manifesteert. Dat alles is volgens 7Qi een onderdeel van de vraag 'wie ben ik' en basis van zelfbewuste keuzes.

Actie driehoek van willen, kunnen en doen (5)

Bij al je keuzes draait het om 'willen', 'kunnen' en 'doen'. (ook wel de actie driehoek genoemd). Deze driehoek helpt je bij het genereren van energie. Geïnspireerd raken en anderen inspireren. Niets meer moeten, maar zelf dingen willen en manifesteren. Self empowerment en verantwoordelijkheid nemen! Zodra een van de drie punten wegvalt (bijv. je kunt iets en doet het, maar wilt het eigenlijk niet, je wilt iets en kunt het maar doet het niet of je wilt iets en doet het maar je kunt het niet verlies je energie. Bewustzijn van jouw unieke 'willen, kunnen en doen' is dus essentieel.

Dat klinkt eenvoudig, maar vergt wel gerichte coaching. Soms weten we niet wat we 'willen' door onderliggende blokkades. Of gaat 'kunnen' verder dan vaardigheden opbouwen  doordat belemmerende overtuigingen ons tegenhouden. Zelfinzicht en zelfvertrouwen en afleren van co-dependent gedrag zonder egocentrisch gedrag te ontwikkelen is de basis.

Angst of liefde gebaseerde keuzes maken (4a en b)

Bij alles kun je bewust of onbewust 'het pad van de liefde' of 'het pad van angst' volgen. Dit is een YinYang. YinYang is als elektriciteit waarin twee polen (plus en min) samen energie en licht veroorzaken. We dragen allen liefde en angsten in ons. Maar we kunnen leren bewuster te kiezen voor liefdevolle gedachten en gedrag en minder belemmerd te worden door onnodige angsten. Macht en agressie is uiteindelijk gebaseerd op angst. Acceptatie of compassie bijvoorbeeld op liefde. Wie ben jij (nu) en hoe wil jij zijn? Waar gaat jouw aandacht (en oefenen) naar uit?

Met talenten ook werkelijk manifesteren (6.1 t/m 6.7)

Je eigen uniekheid ontdekken en je talenten zinvol en vrij kunnen inzetten is essentieel. Via inspiratie kunnen we onze "ziele missie" vormgeven. Door van droom naar planning en realisatie te werken. Daarom is het belangrijk jouw unieke talenten te ontdekken/kennen en daar gericht vaardigheden in op te bouwen. We kunnen je missie en doelen met creatieve visualisaties en levenslijn analyse beter aan de oppervlakte brengen en samen stilstaan bij je belemmerende overtuigingen die je weerhouden te groeien in een richting die bij je past.

Valkuilgedrag herkennen en bewuste keuzes maken (0)

de '7Qi van zijn' zeggen iets over hoe je 'geconfigureerd' bent. Maar hoe je ze bewust of onbewust inzet bepaalt je gedrag. Je kunt positieve of negatieve gedachten of gevoelens hebben, keuzes uitstellen of je laten leiden door je angsten, ongezond leven door slechte voedingsgewoontes, onvoldoende rust of overmatig sporten etc. (we noemen dat wel cognitieve dissonantie: welke roker weet niet dat roken ongezond is, toch doet hij/zij het), je afsluiten voor inspiratie (of er geen tijd voor nemen), je emoties sterk onderdrukken, en je actiedriehoek steeds saboteren door niet te onderzoeken wat je werkelijk wilt, je vaardigheden (kunnen) niet bij te houden of gewoonweg dingen niet te doen. Een van de grootste valkuilen is je te verzetten tegen verandering (die is er immers altijd). "Ik ben gewoon zo, of dat werkt gewoon zo" is verzet tegen groei en het leven.

Het is een illusie te denken dat er mensen bestaan zonder enig valkuilgedrag. De valkuil van een 'perfect' iemand is dat imperfectie niet mag bestaan. En jezelf veroordelen over valkuilgedrag is ook een valkuil! De valkuil van menig financieel succesvol persoon is gebrek aan medemenselijkheid, en de valkuil van menig spiritueel gericht persoon is 'trots' (spiritueel materialisme) of zelfgerichtgheid (continue ontwikkelen maar weinig compassie).

Tijdens je 7Qi coaching leer je technieken om bewustzijn van valkuilgedrag te ontwikkelen en bewuste keuzes te maken. Met name integreren i.p.v. dissociëren levert voordelen op. Misschien kun je iets 'minderen' of kiezen voor momenten.

Zodra je jouw valkuilen kent en de onderliggende oorzaken doorbreekt (bijv. door verwerking van negatieve ervaringen en aanleren van nieuwe gewoonten) zul je krachtiger in het leven staan. Jouw inzicht en ervaring in wat je niet (meer) wilt helpt je bij datgene wat je wel wilt. En het doorbreken van je eigen oude patronen geeft je meer vertrouwen in de toekomst.

 

Valkuilgedrag

De grote valkuilen van het leven (omdat ze je uiteindelijk van een vitaal, liefdevol en gelukkig leven houden) zijn:
> Verkeerde focus (een of meerdere van je Qi negeren (bijv. ik luister niet naar gevoelens, signalen van mijn lichaam etc) of juist te veel focus op bijv. ego (macht, controledrift, jezelf centraal stellen) of steeds afleiding zoeken
> Groei ten koste van anderen of de wereld (dit schaadt uiteindelijk ook jezelf)
> Slachtofferschap (jezelf altijd als slachtoffer zien en geen eigen verantwoordelijkheid voor (eigen) verandering nemen)
> Trots (ik heb dat allemaal niet nodig, ik ben helemaal ok)
> Gouden kooi gedrag (het is toch prima zo? als ik verander verlies ik misschien of zeker goede dingen)
> Dissociëren (daar wil ik niks meer mee te maken hebben, het een was niet goed dus nu versmelt ik met de overtuiging dat het andere goed is. Maar ook: ik wil van dat gevoel af [ipv verwerken]) i.p.v. integreren
> Onderdrukken en verdoven (afleiding of verdoving zoeken met bijv. roken, drinken, koopzucht, seks, eten, televisie kijken, macht uitoefenen, trance gedrag, continue opzoeken van ontwikkel/heling ipv het leven leven)
> Gebrek aan discipline (discipline kun je leren. door gebrek aan discipline ben je snel afgeleid of wordt je snel verleid voor valkuilgedrag
> Drama driehoek gedrag (aanklager, slachtoffer of adviseur tegen wil en dank gedrag als overcompensatie op innerlijke angsten niet goed genoeg te zijn etc)

Je levensdoelen formuleren:  visualiseren en manifesteren (6.1 t/m 6.7)

Als iemand je vraagt 'wat wil je eigenlijk (in je leven)' dan is dat vaak een hele moeilijke vraag die je maar gedeeltelijk kunt beantwoorden. Zeker als je hechtingspatroon niet veilig/afhankelijk was. Want je denkt dan vaak ten onrechte, dat voldoen aan wat anderen (je ouders, je partner, je vrienden, je baas etc.) willen jouw doel is. Als zelfbewuste volwassene kies jij je levensdoelen en manifesteer je deze! Je zult zien dat dit ook een omgeving van geliefde vrienden en collega's oplevert, werk wat je blij maakt en resultaten waar je achter staat! Ook wat jij als uniek persoon betekent en manifesteert in de wereld is onderdeel van wie jij bent!

De 7Qi 7F-manifestatie punten helpen jou hier bij. Dat klinkt misschien wat populair 'Amerikaans', maar het is een doordachte opsomming, verbonden met al je 7Qi. Een vrij, fijn en zinvol leven inrichten is voor iedereen mogelijk, ook voor jou. En met jouw bewuste 7-F keuzes kun je jouw levensdoelen duidelijk(er) formuleren en gerichter manifesteren.

 

De 7 Qi manifestatie punten:

1. Food & 7QiPhysics, body & health (jouw lichaam en gezondheid manifesteren met doordachte voeding, beweging en 7Qi essentials)
2. Freedom of expression, loading & unloading (jouw keuzes omtrent laden en ontladen van energie, fun & fantasies, seks, ontspanning, en invloeden op anderen manifesteren)
3. Finance, Fireplace (wonen) & living your own values (jouw financiële zelfstandigheid en wooninvulling manifesteren en jouw waarden kiezen, kennen en leven)
4. Fiancé (partner), family & friendships (bewuste partner keuze en manifestatie van jouw gewenste en gezonde familie-  en vriendschapspatronen,  bewust vrienden en collega's kiezen of bewust afscheid nemen)
5. 'Forming & Firming',  (leren, vaardigheden opbouwen en werkinvulling doelgericht manifesteren. Hoe kun jij jouw talenten optimaal inzetten, voor en met anderen?)
6. Focus, knowing your mission, living your talents, enjoying personal growth (met bezieling jouw ontwikkeling en doelen vormgeven).
7. (trans)Forming & growth (energie krijgen van transformeren, persoonlijke groei manifesteren, anderen inspireren en je laten inspireren)

7qi van focus afbeelding

Combinatie van Westerse coaching en Oosterse wijsheden

7Qi is geen wetenschap of spirituele beweging maar maakt gebruik van wijsheden die al vele eeuwen worden doorgegeven*. Het combineert inzichten en methodes van Westerse coaching/psychotherapie met Oosterse inzichten**. Je kunt bij voorbaat afhaken of jezelf de vraag stellen of door al die generaties heen al die miljoenen mensen tot op heden allemaal bezig zijn met flauwekul of dat er toch een voordeel voor jou mee te behalen is. Persoonlijk geloof ik in het laatste.

Al is het maar omdat ik het dagelijks zelf ervaar. Gezondheid is van invloed op gevoelens, gedachten kunnen van invloed zijn op je gezondheid. Emoties kunnen 'ontladen' en met lichaamswerk kun je trauma 'te lijf' gaan (iets wat in het verre oosten al eeuwen bekend is!) etc. etc. Alle 7Qi beinvloeden elkaar. Soms in remmende of negatieve zin, maar omgekeerd ook in positieve zin. Coaching waarbij alle 7Qi aan de orde komen heeft daarom grote impact! .

*de werking chakra systeem (7 chakra’s) is als uitgangspunt voor 7Qi genomen, bagita tantra stellingen, mindfullness literatuur van Thig Nhat Hanh, of ‘westerse ‘vertalingen’ uit boeken van bijvoorbeeld Eckhart Tolle (kracht van het NU), Deepak Chopra (Synchronicity) Bas Becking (Authenticiteit) of Jan Geurtz (Verslaafd aan liefde). Technieken uit NLP (Tony Robbins), brainwork (Joe Dispenza), Affirmational reprogramming (Louise Hay) , The Works (Byron Katie), Levensmissie (Willem Glaudemans) etc. worden ingezet naast bewuste voeding, eventuele massages, yoga of meditatie.

** Denk aan principes van (non) dualiteit of JinYang, een Chinese voorstelling waarin twee tegengestelde gezamenlijk een geheel vormen. Een modernere daarop geënte zelfinzicht methode vind je bijvoorbeeld in Daniel Ofman’s "kernkwadranten" theorie of in Byron Katies "4 vragen die je leven veranderen".

 terug naar de homepagina