Over 7Qi

Wat maakt 7Qi zo bijzonder?’


7Qi pretendeert niet een ‘enige waarheid’ te zijn. Het is wel een doordachte en praktische aanpak om duurzame verandering te realiseren zodat je niet zo makkelijk terugvalt in oude patronen.

Net als bij een reguliere coach voeren we gesprekken. Maar afhankelijk van je vraagstelling kan dit aangevuld worden met oefenen, bewust ervaren, en je ervaringen blijven monitoren. Alle 7Qi en hun samenhang komen aan de orde. Je denkpatronen, overtuigingen, maar ook je emoties, gevoelens, lichamelijke klachten en inspiratie bronnen.

Wat doen we naast praten?


Naast cognitieve gesprekken gebruiken we diverse methodes op basis van inzichten uit oa. de neuro-wetenschappen (bijv. LB-EMDR) en nuttige Oosterse technieken.

Je krijgt bijvoorbeeld instructie over meditatie of we staan samen stil bij je voeding, houding en slaapritme. Ook kan bijvoorbeeld een verwijzing naar een masseur waarmee ik samenwerk onderdeel uitmaken van je coaching traject. Op deze pagina lees je er meer over.

Moet ik al die ‘7Qi theorie’ kennen?!’


Nee, gelukkig niet. Je coaching gesprekken gaan gewoon over thema’s  die jou bezig houden. Afhankelijk van jouw uitdagingen komen innerlijke overtuigingen, alternatieve mogelijkheden en technieken vanzelf aan de orde. In een beperkt aantal sessies merk je al snel de resultaten daarvan.

Zodra je leert hoe dit werkt, kun je oude beperkende overtuigingen moeiteloos loslaten, eventueel ‘trauma’ verwerken, en de stem van je hart, bezieling en inspiratie weer vinden (we noemen dit ‘leren en clearen’). Het 7Qi proces helpt je hier als vanzelfsprekend doorheen.

Waarom dan deze pagina over 7Qi?’


Ervaring leert dat menig coachee toch graag wat meer over de achtergronden van 7Qi wil weten. Een boek is in de maak. In te tussentijd kun je op deze pagina meer achtergrond informatie lezen. Je kunt deze pagina ook gratis downloaden. Maar dit is geen ‘must’. Relevante zaken komen vanzelf aan bod tijdens je coaching traject.

7Qi is meer dan mooie marketing kreten. Ik geloof in inhoud. In de combinatie van kennis, ervaring en wijsheid.

Integratief

7Qi gaat ervan uit dat je meer bent dan wat je denkt. Dat lichaam, verstand, gevoel, emoties, ego, bezieling en inspiratie op elkaar inwerken. Zodra je dit doorziet kun je hier bewust mee omgaan. Met concrete oefeningen leer je, om je uitdaging integratief te benaderen. 7Q is afgeleid van de oude chakra wijsheid en vertaald naar hedendaagse begrippen. (zie plaatje rechts)

Unieke oefeningen

Naast gesprekken zoals bij reguliere coaching, leer je met unieke oefeningen wat je kunt doen om te groeien. Beperkende overtuigingen bijvoorbeeld zelf concreet met LB EMDR of Somatic Trauma Release oefeningen aanpakken. Lichaamssignalen herkennen en leren hoe daar mee om te gaan. Technieken leren om passie, bezieling en inspiratie weer te kunnen ervaren. En hoe gevoelens en emoties positief te integreren. Maar ook technieken voor het visualiseren van je levensdoelen, hoe je keuzes kunt maken en hoe je jouw talenten met ondernemerschap kunt manifesteren.

7Qi Essentials

7Qi coaching proces

Uniek proces

Het 7Qi coaching proces is doordacht. Tijdens gesprekken over jouw coaching thema volgen we een aantal stappen:
* Je leert hoe je lichaam, emoties, ego (overtuigingen), gevoel, verstand, bezieling en inspiratie optimaal te gebruiken.
* Daarna leer je hoe je huidige beperkende overtuigingen, eventueel trauma en andere verstoringen kunt aanpakken (clearing).
* Vervolgens maak je je levensdoelen duidelijker met visualisatie technieken.
* Tot slot leer je hoe je valkuilen herkent en hoe je met een persoonlijk ‘dashboard’ je voortgang kunt monitoren!

Je zult zien dat jouw coaching thema daarmee ook beantwoord wordt.

Unieke Instrumenten

Tijdens je coaching kom je tot bijzondere inzichten tijdens gesprekken zoals je die ook met reguliere life coaches zou voeren. Maar 7Qi privé coaching gaat als jij dat wilt verder. We hebben aanvullende instrumenten voor al je 7Qi. Samen bepalen we wat het beste werkt in jouw geval

Denken (Mind):
 • 7Qi Cognitieve coaching/integratieve coaching (gesprekken waarin jouw uitdaging/vraagstelling en samenhang met jouw overtuigingen en 7Qi worden besproken). 
 • Non-duaal denken/integratieve dualiteiten coaching (yinyang view, The Works (Byron Katie), kernkwadranten (Ofman))
 • Transactionele Analyse, (incl. Drama/Winnaarsdriehoek, Leary). 
 • Attachment pattern insight (Diane Poole Heller) (hechtingspatroon bepalen en zo nodig her-ijkings strategie bepalen)
 • 7Qi Keuze en focus principes 
 • Effectief plannen/Personal PDCA) (opt. Business plan design & coaching on the job) 
 • Neural pathway awareness 
Overtuigingen (Ego)
 • “Limiting belief clearance/LB-EMDR (c)” methode: neutraliseren van eventuele onbewuste beperkende overtuigingen en effecten van hechtingspatronen. Ook evt. trauma gerelateerd.
 • 7Qi Theta sound/vision boarding programma
 • Affirmative coaching (Louise Hay) (positieve affirmaties)
 • The Works (Byron Katie) 
Gevoelens (Feelings)
 • Geleide gevoelsmeditaties
 • Awareness massage
Emoties (Emotions)
 • “Neuro biological en somatic emotional clearance (c)” oefeningen: met lichaams-oefeningen neutraliseren van eventueel in je lichaam opgeslagen trauma en emoties
 • SBAPR (Secure Base Attachment Pattern Reprogramming) (hechtingspatronen “trauma” verwerking)
 • EMDR
 • Verwerkings-begeleiding bij verlies en trauma 
Bezieling (Soul)
 • Flow (Synchronicity) principles en gerichte keuzes maken
 • Levenslijn analyse Soul map reading (online gesprek met expert adhv analyse)
 • Talenten analyse (evt. assessment)
 • Dream-design-deliver: uniek proces om van jouw passie/droom een realiteit te maken 
Inspiratie (Spirit)
 • Meditatie technieken of mindfullness
 • Geleide meditaties (locatie)
 • Guided nature walks
 • Advaita vedanta introduction
 • Introductie Rituals & Envisioning
 • Teta healing 
Lichaam (Body)
 • Het bespreken van slaappatronen, de taal van je lichaam en het effect van je voeding.
 • Body detox: dieet, massage, clearing.
 • Aanvullend in de 7Qi bodyworks ruimte een keuze uit de volgende behandelingen:
  • intuitive reading & chakra healing
  • reiki behandelingen
  • essential oil & gemstone treatment

“Zelf”Bewustzijn als uitgangspunt voor een liefdevol en gelukkig leven

Qi staat voor levens energie, en geeft je concrete handvatten om jouw levensenergie optimaal in te zetten voor flow, liefde, succes en levensgeluk.
Het Engelse woord “response-ability” (vaardigheid om te reageren) is daarbij essentieel: je eigen verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor jouw levensgeluk staat centraal. Het is de basis voor jouw authentiek zijn.

Drie aandachtsgebieden spelen daarbij een rol:

1. 7Qi van zijn:
Weten wie je bent, weten wat je nodig hebt en weten wat je drijft

2. 7Qi van hechting
Bewust kunnen reageren op anderen en gebeurtenissen

3. 7Qi van Focus
Weten wat je wilt en wat je missie is en je keuzes daarop afstemmen. Durven leren en groeien en de juiste keuzes maken voor liefde, plezier en geluk.

7qi coaching gif

1: De 7Qi van ‘zijn’

We starten met het ‘wiel van zijn’. Dit bevat alle Qi of dimensies van zijn. Lichaam, emoties, ego, gevoelens, verstand, bezieling en inspiratie. Deze Qi zijn onderling afhankelijk (als een YinYang)(*). Benadrukken van een dimensie gaat ten koste van je bewustzijn van een andere dimensie.
Alle 7Qi hebben hun eigen behoeften (of voeding). En alle 7Qi leveren verschillende drijfveren en mogelijkheden voor gedrag en het leven te ervaren.

7Qi interdependency picture
figuur: 7Qi Interdependency:

Wie ben ik, wat voedt mij en wat drijft mij?

De ‘sleutel’ voor liefde en geluk is het geven van aandacht aan alle 7Qi (dimensies). Je van ze bewust zijn, en ze integratief gebruiken. Anders gezegd: je ‘heelheid’ durven te accepteren en van daaruit authentiek/jezelf zijn. En bij het maken van keuzes rekening houden met al jouw unieke 7Qi.


Zelfbewustzijn ontwikkelen start met inzicht over de vraag: “wie ben ik”? Tijdens je 7Qi coaching doen we dat niet alleen cognitief. We staat ook stil bij vragen als: ‘wie is het die al deze gedachten, gevoelens (of andere Qi) waarneemt of aanneemt?’ Volg jij je gevoel of je verstand? Hoe bewust ben je van je stemmingen en gevoelens en hun invloed op jouw gedachten en emoties? Hoe bewust ben jij je van je lichaam en de taal die jouw lichaam spreekt?
Je leert daarmee meer over de verbinding tussen je verstand en je overige Qi (bijv. je lichaam, gevoel & emoties of geest).

Zodra je de onderlinge samenhang gaat inzien kun je duurzaam verandering realiseren. Je doorziet dan de oorzaken van verstoringen en valkuilgedrag (bijv. slachtoffer gedrag, verslavingen, etc.)

Je leert vervolgens bij het maken van keuzes in je leven, of het nu werk gerelateerd is of bijvoorbeeld over je relaties gaat, “kundalini” gebaseerde keuzes te maken. Een keuze waarbij je de impact op al je 7Qi doorziet.

2: De 7Qi van hechting (hechtingspatronen) en/of trauma

Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop je bent opgevoed, of eventuele traumatische ervaringen met anderen enorme invloed heeft op hoe ‘veilig’ je in het leven staat en in welke mate angsten een rol kunnen spelen in relaties met anderen. Angsten, overmatig controle gedrag of juist ambivalentie of terugtrekkend gedrag kunnen het gevolg zijn.

Met de 7Qi van hechting leer je opnieuw contact te maken met je bron, en integreren in plaats van dissociëren. Vluchten (“niet bij stilstaan maar gewoon doorgaan”) is zinloos, blijven klagen over jouw leven of anderen ook.

7Qi ondersteunt (traumatische) ervaringen verwerken met revolutionaire technieken. We passen EMDR/limiting beliefs clearance toe, om je beperkende overtuigingen te veranderen. Daarnaast passen we een trauma verwerking-methode toe die in je lichaam opgeslagen gevoelens stap voor stap doet verwerken. Dat je trauma in een handomdraai kunt oplossen is een fabeltje. Wel kan somatische trauma behandeling, in combinatie met -trauma-verwerking begeleiding-, die langer duurt, helpen bij je trauma verwerking.

7Qi three wheels
Figuur: 7Qi van hechting

bewustzijn van 7Qi van hechting maakt dat je oude patronen kunt doorbreken. Niet vluchten of klagen maar verwerken staat centraal.
In zes stappen terug naar “Secure Base”, dit onder begeleiding bewust ervaren (de zevende stap) en dit gebruiken bij het bouwen aan je nieuwe toekomst.

3: De 7Qi van focus

zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is een gezonde basis om keuzes te maken. Zodra je de7Qi van zijnkent, en de7Qi van hechtingbeheerst, kun je bewuster kiezen bij al je levensdoelen. Wat maakt jou uniek? Welke talenten dienen jou en anderen? Wat is jouw levensmissie?

actie driehoek van willen, kunnen en doen

Bij al je keuzes draait het om ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘doen’. (ook wel de actie driehoek genoemd). Deze driehoek helpt je bij het genereren van energie. Geïnspireerd raken en anderen inspireren. Niets meer moeten, maar zelf dingen willen en manifesteren. Self empowerment en verantwoordelijkheid nemen!

angst of liefde gebaseerde keuzes maken

Bij alles kun je bewust of onbewust ‘het pad van de liefde’ of ‘het pad van angst’ volgen. Dit is een YinYang. YinYang is als elektriciteit waarin twee polen (plus en min) samen energie en licht veroorzaken. We dragen allen liefde en angsten in ons. Maar we kunnen leren bewuster te kiezen voor liefdevolle gedachten en gedrag en minder belemmerd te worden door onnodige angsten.

talenten manifesteren

Je eigen uniekheid ontdekken en je talenten zinvol en vrij kunnen inzetten is essentieel. Via inspiratie kunnen we onze “ziele missie” vormgeven. Door van droom naar planning en realisatie te werken.

de “10F” visualiseren en manifesteren

Tot slot is het belangrijk je “10F” te leren manifesteren. Food & Physics, Fun & Fantasies, Fiancé, Family & Friends, Finance, Fireplace & (trans)Form. Zelfbewust, van droom tot manifestatie. Een vrij, fijn en zinvol leven inrichten is voor iedereen mogelijk.

Figuur: 7Qi van focus

Zodra je bij je persoonlijke groei en het aangaan van verbinding hier bewust rekening mee houdt, volgt liefde, levensgeluk en alles wat daar bij hoort vanzelf.

7Qi van focus

Combinatie van Westerse coaching en Oosterse wijsheden

7Qi is geen wetenschap of spirituele beweging maar maakt gebruik van wijsheden die al vele eeuwen worden doorgegeven*. Het combineert inzichten en methodes van Westerse coaching/psychotherapie met Oosterse inzichten**. Je kunt bij voorbaat afhaken of jezelf de vraag stellen of door al die generaties heen al die miljoenen mensen tot op heden allemaal bezig zijn met flauwekul of dat er toch een voordeel voor jou mee te behalen is. Persoonlijk geloof ik in het laatste.

Al is het maar omdat ik het dagelijks zelf ervaar. Gezondheid is van invloed op gevoelens, gedachten kunnen van invloed zijn op je gezondheid. Emoties kunnen ‘ontladen’ en met lichaamswerk kun je trauma ‘te lijf’ gaan (iets wat in het verre oosten al eeuwen bekend is!).

*de werking chakra systeem (7 chakra’s) is als uitgangspunt voor 7Qi genomen. Maar ook wijsheden uit kaballah (7 sefirot), oud egyptische geschriften, bagita tantra stellingen, mindfullness literatuur van Thig Nhat Hanh, of ‘westerse ‘vertalingen’ uit boeken van bijvoorbeeld Eckhart Tolle (kracht van het NU), Deepak Chopra (Synchronicity) Bas Becking (Authenticiteit) of Jan Geurtz (Verslaafd aan liefde). Technieken uit NLP (Tony Robbins), brainwork (Joe Dispenza), Affirmational reprogramming (Louise Hay) , The Works (Byron Katie), Levensmissie (Willem Glaudemans) etc. worden ingezet naast bewuste voeding, eventuele massages, yoga of meditatie.

** Denk aan principes van (non) dualiteit of JinYang, een Chinese voorstelling waarin twee tegengestelde gezamenlijk een geheel vormen. Een modernere daarop geënte zelfinzicht methode vind je bijvoorbeeld in Daniel Ofman’s “kernkwadranten” theorie of in Byron Katies “4 vragen die je leven veranderen”.

Neem nu contact op

Of ga eventueel terug naar de homepagina