7Qi Praktijk voor Coaching Amsterdam
Assessments


7Qi Praktijk voor Coaching verzorgt DISC en TMA assessments aan in combinatie met 7Qi Coaching trajecten. Indien u hierin geinteresseerd bent neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

DISC Assessment

De DISC methode brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C):

 • D: Dominant

  Extravert en controlerend: direct, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.

 • I: Interactief

  Extravert en relaterend: hartelijk, enthousiast, impulsief, prater.

 • S: Stabiel

  Introvert en relaterend: vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, betrokken, gesloten.

 • C: Conscientieus

  Introvert en controlerend: observator, denker, afwachtend, precies, privacy georienteerd, gesloten.

Iedereen vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament.

Iedere stijl is persoonlijk (en uniek) en heeft sterkten en uitdagingen.

7Qi coaching en een DISC assessment

Tijdens je 7Qi coaching traject kun je kiezen voor een DISC assessment. Via internet vul je een test in die met een gecertificeerd DISC assessor bespreekt. Je uitdagingen kun je vervolgens in je 7Qi coaching traject meenemen.

 

TMA Assessment

Een TMA (Talent en Motivatie Analyse) geeft je inzicht in je drijfveren (wat en welke omgeving motiveert jou) en je talenten (potentieel).

Tevens krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van je talenten en je persoonlijke leerstijl (gestructureerd/creatief, praktisch/theoretisch).

Werken aan talenten (competenties) die makkelijk ontwikkelbaar zijn werkt motiverend. De juiste training (theoretisch of juist praktisch) of ontwikkeling kun je kiezen met inzicht in je leerstijl die via je TMA assessment duidelijk wordt.

7Qi coaching en een TMA assessment

Tijdens je 7Qi coaching traject kun je kiezen voor een TMA assessment. Via internet vul je een test in die met een gecertificeerd TMA assessor bespreekt. Je uitdagingen kun je vervolgens in je 7Qi coaching traject meenemen.

Het nut van assessments

Een DISC of TMA analyse geeft je inzichten en kan zinvol zijn. Toch moeten we de waarde van een assessment niet overschatten.

Het doen van een assessment is geen oordeel. Maar geeft een kijk op jouw persoonlijkheid en het kan je belangrijke inzichten geven in specifieke ontwikkelpunten op je werk of prive.

Maar er zijn vele assessments die allen op hun manier een inzicht geven in persoonlijkheids aspecten van jou. Het is een mogelijke aanvulling op je 7Qi coaching traject waar we meer holistisch bekijken wat jouw uitkomsten betekenen voor jouw 7Qi dimensie ontwikkeling.

DISC/TMA assessment kosten

Je kunt ervoor kiezen om wel of niet met een aanvullend DISC of TMA assessment te werken tijdens je 7Qi coaching traject.

Aan het doen van een DISC of TMA analyse zijn meerkosten verbonden (invullen assessment en aanvullend interpretatie gesprek met een gecertificeerde assessment coach).

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.