people walking 7Qi coaching

Zelfbewustzijn

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate”C.G. Jung

Een nieuwe generatie van ‘Authentieke leiders’

Zelfbewust aan het werk zijn, essentieel voor jou en voor je werkgever

De tijd van intelligente of creatieve ‘best practice’ organisaties oude stijl (hierarchie en proces en procedure gebaseerde organisaties) lijkt voorbij. Het inzicht ontstaat dat intrinsiek gemotiveerde ‘Samenwerkers’ tot mooiere resultaten komen dan zich aanpassende ‘medewerkers’. En dat deze resultaten meer zijn dan winstgroei voor een minderheid van aandeelhouders.

Tijd voor bedrijven, politiek en banken om zich te oriënteren op een nieuw perspectief. Te meer omdat de nieuwe meer zelfbewuste generatie die klaar staat productief te worden minder en minder geïnteresseerd is in bedrijven ‘oude stijl’. Wie wil er nog in een ‘rat-race’ stappen die leidt tot onvrede, een vroege midlife crisis of burn-out verschijnselen?

De high potential van nu is iemand die zichzelf kent en vanuit eigen drijfveren een optimale ontplooiing zoekt. Zelfstandig of bij een passende werkgever. Niet de angst gestuurde medewerker die probeert ‘te voldoen’ aan procedures en probeert te overleven in organisaties met mooie namen om lease auto en een aardig salaris veilig te stellen.

Dat ‘intrinsiek gemotiveerde’ en zelfbewuste samenwerkers tot andere resultaten komen ontdekken steeds meer mensen. Het besef bij een aantal toonaangevende organisaties (bijv. Daimler of Triodos Bank) groeit dat een vitaal zelfbewust gemotiveerd werken automatisch leidt tot gezamenlijke focus en inzet.

Gebruik makend van een nieuw instrumentarium. Bijvoorbeeld van Otto Charmer (www.presencing.com). Dat het niet gaat om een ‘lijstje van alternatieve bedrijven in de marge’ blijkt wel uit een indrukwekkende lijst van initiatieven die op deze site opgesomd worden. De essentie van dit instrumentarium is het besef dat naast de wereld zien vanuit je ‘gewoontedenken’ (projectie van ervaringen en eerdere conclusies op je huidige werklijkheid) er een enorm potentieel ligt in naar je Bron in het huidige moment terug te gaan en met nieuwe ogen en een frisse blik naar de werkelijkheid te kijken.

De afgelopen jaren ontwikkelde ik op basis van cognitieve en meer intuïtieve inzichten zoals die in klassieke oosterse literatuur al eeuwen worden toegepast een methodiek om je eigen behoeften en drijfveren duidelijk te benoemen. Om van daaruit de samenwerking met je collega’s beter vorm te kunnen geven, je persoonlijke missie te kunnen doorzien en een groei- en competentie plan te kunnen opstellen. Met mijn 7Qi instrumentarium ga ik op zoek naar 7 essenties van jezelf die ieder eigen behoeften kennen en ieder een andere drijfveer voor handelen aansturen. Een methodiek die ik inmiddels naast privé coaching ook bij bedrijven (bijv. Philips/Divisie Cognition & Behaviour) mag toepassen.


“Verzuchtend stellen grote gerenommeerde bedrijven vast dat het huidige pad een doodlopend pad is”.

Tot enige jaren geleden was het ‘hot’ om te kunnen zeggen dat je voor een gerenommeerd bedrijf werkte. Grote namen met bekende producten of ‘best practice‘ ervaring in dienstverlening. Maar de rek is er een beetje uit sinds de crisis. Klanten willen concrete resultaten voor minder geld en zijn bewuster. “Oude top bedrijven” merken dat verder aanscherpen van procedures en opdrijven van productiviteit eigenlijk niet meer werkt. Klanten kunnen kiezen tussen relatief goedkope opgewekte innovatieve en creatieve Samenwerkers of stoffige dure ‘bekende namen’ waarbij je je na het lezen van een stuk tekst afvraagt wat eigenlijk de meerwaarde van al die dure termen is. Tussen een product dat zich maatschappelijk verantwoord noemt en gezond is of een vaag stoffig bulkproduct met een bekende naam.

De echt goede medewerkers vertrekken of zijn steeds moeilijker te vinden.

Die beseffen namelijk meer en meer dat grote salarisverschillen, hebzucht, carriere drift, consumisme, verstikkende procedures, uitputting en een resultaat van ‘haves en have-nots’ niet duurzaam zijn maar enkel leiden tot onvrede, financiële crises, milieu en dierenwelzijn crises of zelfs in een zich afzettend extreem fundamentalisme. En dat naast geld en auto bijvoorbeeld vrije tijd voor passies en ontspanning of maatschappelijk verantwoorde activiteiten er ook toe doet.

De medewerker oude stijl die aangeeft toch maar weer een mooie bonus gepakt te hebben wordt enigszins vervreemd aangekeken. “In welke tijd leef jij”? Opvallend veel dertigers ervaren ‘midlife’ perikelen. Partner, kind, huis en goede baan is bereikt. Maar het geeft een leeg gevoel. Geen zingeving. Enkel onvrede ondanks materieel welzijn. Ze herontdekken zichzelf in coaching trajecten.

Kijk om je heen en luister. We zoeken een oplossing voor een ongezonde angstcultuur. Tussen egotripper en fundamentalist ontstaat een zelfbewuste duurzame mens. Puur winst georiënteerde aandeelhouders die bedrijven tot nog hogere productie en lagere kosten willen drijven leven in een groeiende illusie.

“We worden zelfbewuster. En zien dat er meer is dan “beeing at the top of the rock”

Stel je loopt mee in een kudde. Maar je tilt je hoofd op boven die kudde en ziet dat er een afgrond of een boze wolf aan komt. Dan kun je je hoofd terugsteken en doen alsof je niets gezien hebt maar er is iets veranderd. Je weet ineens dat je een andere kant op wilt. Meelopen levert geen voldaan gevoel meer op.

De afgrond of boze wolf is een ongezonde rat-race, of materieel welzijn met een gevoel van onbehagen. Als je weet wie je bent en wat je nodig hebt besef je dat je daarmee maar een klein deel van jezelf voedt. Je lichaam, gevoel en geest wil ook iets. Heeft ook iets nodig. Gezonde voeding, ontspanning, plezier, werkelijk contact en zingeving. Als je weet hoe deze delen van jezelf respectvol te voeden ontstaat bijvoorbeeld creativiteit, blijheid, innovatie en zelfontplooiing.

Als we ons niet enkel door een onrustige angstige stem van verstand en ego (bestaand zelfbeeld en projecties op ‘onze’ werkelijkheid) laten leiden ontstaat er een mogelijkheid dingen door een nieuwe bril te bekijken. Vanuit een diep innerlijk weten. En contact met een onuitputtelijke bron in jezelf en de natuur. Die we enkel in rust en ontspanning (en ‘zijn’ en ervaren) kunnen aanboren.

Hoeveel goede ideeën ontstaan onder de ochtenddouche? Of tijdens een mooie wandeling in de natuur of het turen naar de zee? Uiteindelijk ontdek je dat ‘jezelf’ mogen zijn en daarom gewaardeerd worden levensgeluk brengt. Dat geluk en liefde belangrijker zijn dan een villa, garage vol auto’s en een boot (of zelfs een vinex woning, lease auto en rondvaart).

Of je ontwikkelt dit idee doorgaans vanuit eigen ervaringen of een crisis. Ook een coaching traject vormt een mooie start voor nieuwe inzichten of kan dit proces versnellen.

Valkuilen: de spirituele valkuil en de vlucht naar veiligheid

Menigeen trapt in wat ik de ‘spirituele valkuil’ noem. Ze zetten zich af tegen een verstandelijke en materiële oriëntatie en vluchten in yoga, meditatie en superfoods en een nieuw ‘ego’ (ik was de rat-race moe en heb ontdekt dat er belangrijker dingen zijn. Kijk mij eens liefdevol en wijs wezen). Maar ook je verstand en een veilige basis mogen er zijn. Je eigen brood verdienen en niet spiritueel leven op kosten van anderen is realistisch.

Anderen durven niet toe te geven dat ze op een doodlopend pad lopen. Liever ontevredenheid in een veilige omgeving (er moet toch brood op de plank of beter een slecht huwelijk dan geen huwelijk) dan eigen angsten onder ogen zien. Of ze vluchten in verslavingsgedrag. Van roken, drank en drugs tot verdovende stampende muziek met pilletjes.

7Qi: 3 wielen voor levensgeluk en liefde.

Je bent meer dan wat je denkt of wat je voelt. 7Chi gaat uit van wie je bent, wat je zijn voedt en hoe je je optimaal manifesteert. 3 wielen van elk 7 dimensies die duurzaam met elkaar kunnen communiceren. Elkaar aanvullen.

De 7 dimensies van zijn: je lichaam, ego, verstand, gevoel, emoties, geest en ziel. Zodra je je daarvan bewust bent kun je pas werkelijk groeien naar levensgeluk. Al je ‘onderdelen’ verdienen aandacht en uiten zich op hun eigen unieke wijze.

Als je een van deze delen negeert of je er zelfs tegen afzet levert dat crisis op. Want je negeert een deel van jezelf. En dat levert als zodanig crisis op. Persoonlijk en dus ook op je werk.

Als je dan ook nog beseft dat ze als een ‘Yinyang’ een geheel vormen en overmatige aandacht voor een dimensie ten koste gaat voor aandacht voor een andere dimensie dan bezit je een belangrijk inzicht. Het gaat om EN/EN in een gezonde (!) verhouding, niet om het een of het ander.

De kunst is deze onderdelen ‘respectvol’ (ofwel) met liefde te behandelen. Ze hebben elk hun eigen manifestatie. Verwaarloos je een deel van jezelf (bijv. onderdruk je continue je gevoel) dan heeft dat gevolgen voor al je dimensies (bijv. een lichaam wat op termijn protesteert).

Werken in heelheid (onderlinge samenhang) en met zingeving

Je kunt voor jezelf nagaan in hoeverre je alle onderdelen van jezelf voldoende aandacht geeft en hoe ze in je werkomgeving tot hun recht komen.

Wat voor soort collega’s, projecten, inzet of resultaten zijn voor jou 7 dimensies optimaal? Welke werktijden? Welke interacties? Welke normen en waarden passen bij jouw eigen normen en waarden? Wat kun je leren van verschillen?

Een werkgever die daarop kan anticiperen is geen ‘werkgever’ meer maar een zingever. Niemand hoeft jou te motiveren (te stimuleren of achter je broek aan te zitten) want jij voelt je als een vis in het water of werkt bewust aan je eigen ontwikkeling door je werk bewust te doen. En je zet niet alleen je verstand of je lichaam in. Maar je zet alle 7 jouw essenties in een optimale mix in.

zelfbewustzijn in je organisatie

De 7 fasen van een 7Qi personal leadership coaching traject

Persoonlijk welzijn en zelfbewustzijn is een belangrijke randvoorwaarde voor je inzet op je werk. Pas als je ontdekt dat niet anderen, maar jij zelf de regisseur bent van al je dimensies en hoe je deze optimaal kunt inzetten op je werk, ontstaat een ‘samen’ tussen jouw eigen aspecten en je werkomgeving (en/of je prive omgeving).

Tijdens 7Qi bedrijfscoaching staan we dan ook stil bij drie aandachtsgebieden: je identiteit, interactie met anderen en vervolgens je missie en welke competenties je daarbij wilt hebben. Dat voorkomt dat je je (op kosten van je werkgever) ontwikkelt in een richting die je misschien helemaal niet wilt. Dat kan jouw (plezier in je) carriere in de weg staan en voor je werkgever desinvesteringen opleveren.

Werken in een 7Qi coaching traject, aan je zelfbewustzijn en personal leadership is dus in het belang van jou, maar ook in het belang van je werkgever.

Een 7Qi Authentiek leidershap coaching traject bestaat 7 fasen:

a.Intake: persoonlijke klik en afstemmen coaching doelstelling

b.Zelfbewustzijn en personal leadership (her)ontdekken (wie ben ik: mijn drie 7Qi wielen, wat wil ik en waar sta ik?) (zie het plaatje hiernaast)

c.Werkelijkheden en onwerkelijkheden doorzien (wat wil ik, wat kan ik, wat geeft me energie, wat drijft me en wat houdt me tegen?)

d.Bewuster keuzes leren maken (waar kan en wil ik groeien of juist temperen).

e.Persoonlijk ontwikkelplan en organisatie/project fit, Qi relaties met collegae en organisatie.

f.Evaluatie

g.‘ Onderhoudscontract’ : Begeleiding bij lerend ervaren (hoe zet ik mijn dimensies in tijdens mijn huidige projecten en hoe presteer ik beter en in een optimaler (eigen) inzet.


Geïnteresseerd geraakt in mogelijke life coaching? Kijk dan eens naar mijn website www.7coaching.com

7Qi is een coaching methode die niet alleen bestaat uit praten maar ook uit doen. Download de gratis 7Qi whitepaper via onderstaande button of neem telefonisch contact op voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek via nummer: 06 250 45 321. Nu is het gisteren van morgen. Oftewel…. alles begint met een eerste stap.


Download de gratis 7Qi whitepaper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *