7Qi life coach amsterdam

Versmelting

“Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world. Where none suffered?”Agent Smith, the Matrix (movie)

Hoe verander je jezelf?

Leven in het ‘NU’ en integreren van inzichten. Want vluchten of bevriezen levert weinig op.

Versmelting met je gedachten en belemmerende overtuigingen staat veranderen in de weg. Als je versmolten bent met je gedachten dan ‘ben je je gedachte’ in plaats van er een te hebben. De kunst bij veranderen is ervaringen in het ‘NU’ te integreren en je niet te dissociëren met delen van jezelf. Er zijn drie basis patronen die je daarbij kunt aanhouden. Aanvallen (veranderen), bevriezen of vluchten. Deze blog maakt je bewust van jouw eigen keuzes en wat je zou kunnen doen.

Agent Smith, a major character in the Matrix franchise of movies, mused about a future humanity’s experience with the paradise syndrome during his interrogation of Morpheus in The Matrix.
Agent Smith (viewing the city below):

“Have you ever stood and stared at it, marveled at it’s beauty, it’s genius? Billions of people just living out their lives, oblivious. Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world. Where none suffered. Where everyone would be happy. It was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost. Some believed that we lacked the programming language to describe your perfect world. But I believe that as a species, human beings define their reality through misery and suffering. The perfect world would dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. Which is why the Matrix was redesigned to this, the peak of your civilization”

De film ‘de Matrix’ is een film met vele lagen. De film laat ons zien dat we de keuze hebben om ‘geprogrammeerd’ te leven of kunnen strijden voor een authentiek en vrij leven. maar dat dit niet gemakkelijk is. Met onze overtuigingen kunnen we eigen ‘lijden’ programmeren in onze hersenen.
We hebben allemaal onze overtuigingen. Om er enkele te noemen:
– mijn gevoelens doen er niet toe
– ik begin vaker te piekeren over deze partner dus kan ik beter afscheid nemen
– ik ben niet goed in solliciteren
– mijn werkgever waardeert mij onvoldoende
– mijn werk is saai of niet leuk maar er moet toch brood op de plank, dus ik blijf doorgaan.

Maar zijn ze waar? Byron Katie schreef er een interessant boek over ‘The work’ of later ‘vier vragen die je leven veranderen’. Ze geeft je een handvat om je (belemmerende) overtuigingen onder ogen te zien. Te zien dat je niet je belemmerende overtuiging hoeft te leven. Sterker nog, dat je dan vaak juist onbewust toewerkt naar je angsten. maar dat je een keuze hebt. En dat achter je overtuiging vaak een omgekeerde waarheid zit.
Een voorbeeld:
Ik twijfel over (de liefde voor) mijn partner. Vraag 1: is dat waar? (kun je het duiden, is het aantoonbaar waar?). Vraag 2: Wat doe je als je deze gedachte hebt? (Werkt deze gedachte niet juist gedrag in de hand bij je partner die je twijfel juist doet groeien?) (de self fulfilling prophecy). Vraag 3: hoe zou je zijn als je deze gedachte niet hebt? Je Komt dan vaak uit op het omgekeerde. Dat je partner misschien wel heel fijn is maar dat je over iets twijfelt in jezelf, of over de liefde, of de liefde naar jezelf: 4: Draai het om: Ik twijfel over (de liefde voor) mezelf. Misschien heb je meer last van eigen angsten dan van de werkelijke situatie. Sta je open om eens goed naar je overtuigingen te kijken? Dan adviseer ik haar boek te lezen en actief met oefeningen aan de slag te gaan. Misschien zijn er andere redenen dan je partner die maken dat je juist vlucht van iets wat heel mooi is.

Wil je meer inzicht in de essentie van de laatste vraag (het omkeren) dan is het raadplegen van een professional (therapeut of coach) vaak goed om je eigen blinde vlekken gedegen aan te pakken.

Leven in versmelting met je overtuigingen.
Je ontneemt je zelf veel vreugde en liefde als je enkel in (gedachten over) het verleden of de toekomst leeft. Als je versmolten bent met je belemmerende gedachten doe je dat. Of je gedachte belemmerend is zie je zelf vaak niet in. Je hebt bepaalde gedachten en houdt daaraan vast om zo je eigen waarheid te creëren. Een vorm van bevriezen in je huidige overtuiging eigenlijk.

Een aanwijzing is dat je merkt dat je bevriest (je zondert je af, je piekert, bent besluiteloos, klaagt of kunt helemaal geen inhoudelijke argumenten vinden) of vlucht (je rookt, feest of drinkt veel, je gebruikt argumenten als ‘alibi’, je richt je op anderen en niet op jezelf of je vlucht in een ‘droom’ (een toekomst, een paradijs, een spiritueel concept etc.). Zolang je jezelf toestaat te bevriezen of te vluchten zal je situatie niet veranderen maar zich hoogstens herhalen. (Met nieuw werk, een nieuwe partner etc.). Dat veroorzaakt dan onnodig lijden.

Leven in het NU.
Het moment dat je beseft dat je je eigen werkelijkheid kunt veranderen begint je bevrijding (van je eigen belemmeringen) als het ware.

Je leeft NU, in dit moment. En in dit moment heb je de keuze te ervaren, te leren en te veranderen. Eckhart Tolle schreef er mooie boeken over (‘de kracht van het NU’ of ‘een nieuwe aarde’). In het NU pieker je niet maar beleef je. Doe je leuke dingen en geniet je.
Door het NU, het huidige moment te accepteren beland je in een werkelijkheid waarin je keuzes kunt en mag maken. Te genieten van het moment. Of je belemmerende gedachten eens onder ogen te zien en ze te veranderen.

Dat kun je zelfstandig doen, maar vooral ook met anderen. Je gedachten eens voorleggen aan anderen levert vaak frisse inzichten op. Over dat je dingen misschien ook wel anders kunt zien. Je kunt dit proces versnellen door eens met een therapeut of coach over die gedachten (aannames) te spreken. Hij of zij is er in getraind om patronen snel te doorzien en je te helpen dat zelf ook te gaan doorzien. Maar vooral ook om je praktische oefeningen te geven deze patronen te doorbreken.

Zodra je de kunst om in het NU te leven onder de knie krijgt wordt je minder ‘lastig gevallen’ door gedachten over verleden en toekomst. Dat maakt dat je het NU bewuster kunt beleven en genieten. Minder gesprekken over gedachten maar meer leuke dingen doen dus!


Je verstand.

Je hersenen zijn complex maar bestaan eigenlijk uit drie delen. Je reptielen brein, je limbische brein en je neocortex. Het is ‘verstandig’ te beseffen dat je verstand in hoge mate programmeerbaar is. De schaduwzijde is dat je je zelf ook in belemmerende gedachten ‘vast’ kunt programmeren (je traint je verstand om belemmerende gedachten sneller te verwerken/voorrang te geven.

Het positieve nieuws is dat het omgekeerd ook kan. Dat je positieve denkpatronen ook kunt trainen. Dit is wat je met Byron Katie’s ‘the work’ bijvoorbeeld kunt doen.

7Qi coaching versmelting

Belangrijk is het wel om te beseffen dat angsten uit je vroege kindertijd in je reptielenbrein worden opgeslagen en niet zomaar door je neocortex (waarmee je ‘redeneert’) kunnen worden overschreven. Ze zitten als het ware in je ‘systeem’. Je vanaf babytijd aangeleerde ‘attachment styles’ (Als je dit interessant vindt: kijk eens dit filmpje over attachment stijlen) zijn veranderbaar maar niet puur cognitief. Sommigen zonderen zich af, sommigen zoeken bevestiging zodra ze angsten ervaren. Daarom helpen (Byron Katie) denkoefeningen in je eigen ‘schriftje’ soms ook niet voldoende. Je hebt dan andere oefeningen nodig om in te zien dat bepaalde angsten die je doen vluchten of bevriezen ergens anders vandaan komen en om hier een remedie voor te vinden.

Versmelten, dissocieren, integreren
Jan Geurtz beschrijft in zijn boek ‘verslaafd aan liefde’ mooi hoe je vermolten kunt zijn met je gedachten. Je hebt dan geen gedachten maar je ‘bent’ je gedachte. Je leeft conform je gedachte en alles wordt een self fulfilling prophecy.

Als je de aanname –‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ik faal in sollicitatie gesprekken’ of ‘ik twijfel over mijn relatie die heel mooi is maar soms … ‘ – leeft, zul je helaas doorleven met stress of onvrede en/of eindigen in vluchten of bevriezen en zich herhalende patronen.

Zodra je dit doorziet is een bevrijding mogelijk. Het gevaar is echter dat je dissocieert. Je concludeert dan dat je oude overtuiging je niet dient en gooit deze weg. En je leeft een nieuwe vervangende overtuiging. Je dissocieert je dus van je oude overtuiging en versmelt met een nieuwe overtuiging. De kunst is dat in te zien. En je oude overtuiging te integreren in een nieuw ‘gegroeid’ beeld.

Een voorbeeld:
je ontdekt dat je een prettiger en liefdevoller leven kunt leiden door onvoorwaardelijk te zijn. Je probeert ineens oude voorwaarden te negeren en volstrekt onvoorwaardelijk te zijn. Je zult dan merken dat anderen dingen kunnen doen waar je toch last van hebt (volledige onvoorwaardelijkheid is iets voor heiligen, er zijn nu eenmaal mensen die je gevoelens kunnen raken, die je kunnen kwetsen of erger).

Zodra je in dit geval doorziet dat je het verdient dat je gevoelens serieus genomen worden (je bent een mens en verdient dat) maar dat je best een stuk onvoorwaardelijker kunt zijn integreer je in plaats van te dissociëren. Wat een plezieriger uitkomst voor je zal betekenen.

Het leven bestaat uit keuzes maken
Het leven bestaat uit keuzes maken en de consequenties accepteren. Totdat je ontdekt dat je keuze je niet meer dient. Als je dan de moed hebt te veranderen wordt je een vrij mens. Je wordt flexibeler. Je kunt je gedachten observeren en inzien of deze je dienen. De kunst is jezelf te veranderen en niet anderen te willen veranderen. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden!

Maar iets denken is gemakkelijker dan iets doen. Het vergt oefening en doorzettingsvermogen om je nieuwe keuze (overtuiging) ook werkelijk in praktijk te brengen. Een therapeut of coach kan je daarbij helpen.

Je leeft niet alleen op deze wereld
Je kunt nog zo veel inzichten krijgen en misschien zelfs met zinvolle oefeningen aan jezelf werken. Dat wil niet zeggen dat jouw omgeving dat ook kan of doet. Dat kan betekenen dat jij besluit je overtuigingen ten opzichte van je omgeving te veranderen. En dat je er misschien voor kiest om niet bij je partner weg te gaan maar juist te beseffen dat jij en je partner ieder hun groeipunten hebben en daaraan mogen werken, of je kunt besluiten van werkgever of partner te scheiden, of bijvoorbeeld om anders met hun gedrag om te gaan.

Dat betekent niet automatisch ‘succes’. Want de ander kan nog steeds (onbewust) kiezen voor vluchten of bevriezen.

Wat wijsheid is in deze bepaal jij zelf. Want enkel jij bent de regisseur van je eigen leven en bepaalt je eigen levensgeluk.

Een tweetal ‘aanwijzingen’ of je zelf verstandige keuzes maakt zijn de antwoorden op de vragen: durf ik te veranderen? (of ben ik aan het vluchten of bevriezen?) en de vraag: neem ik volledig afscheid van mijn vorige ervaring of gedachte of durf ik te integreren in plaats van te dissocieren (een vorm van vluchten eigenlijk)
.
Wil je eens met een coach spreken over eigen belemmerende overtuigingen, angsten, of juist conclusies over veranderingen die je wilt inzetten. Neem dan gratis en geheel vrijblijvend contact met me op. In een introductiegesprek kunnen we samen verkennen wat een coaching traject voor jou kan betekenen.


7Qi Coaching versmelting
7qi coaching versmelting
7qi coaching versmelting

Geïnteresseerd geraakt in mogelijke life coaching? Kijk dan eens naar mijn website www.7coaching.com

7Qi is een coaching methode die niet alleen bestaat uit praten maar ook uit doen. Download de gratis 7Qi whitepaper via onderstaande button of neem telefonisch contact op voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek via nummer: 06 250 45 321. Nu is het gisteren van morgen. Oftewel…. alles begint met een eerste stap.


Download de gratis 7Qi whitepaper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *