Gevoelens Angsten of liefde

Gevoelens

‘Everyone is fighting a battle you know nothing about,
be kind. Allways’ wise quotes

Meer levensgeluk, betere resultaten, en liefdevolle relaties.

In hoeverre neem jij je eigen gevoelens serieus?

Aan diegenen, die rekening houden met eigen of andermans gevoelens maar ‘soft’ of onnodig vinden, en alles beredeneren zou ik willen zeggen: iedereen heeft gevoel. Ook jij. En gevoelens hebben een belangrijke functie. Negeer je ze, dan negeer je een belangrijk deel van jezelf of van anderen. Negeer je eigen of andermans gevoelens dan hou je onbewust vast aan je angsten en zal de wereld dat op jou reflecteren. En je wereld ziet er mooi en liefdevol uit als je je concentreert op liefdevolle gevoelens naar jezelf en anderen in plaats van op je angsten. Je zult geliefder zijn, meer levensgeluk ervaren, betere resultaten bereiken en liefdevolle relaties kennen.

Wat zijn gevoelens eigenlijk?

Ik zou gevoel willen definiëren als een stemming, sensatie of innerlijke beleving van een bepaalde gebeurtenis, overtuiging of gedachte. Iedereen heeft gevoelens. Het is gewoon een van je 7Qi dimensies. En gevoelens hebben een belangrijke functie.

Je kent het wel. Je voelt je goed en bent in een goede ‘stemming’. Bijvoorbeeld blij en gelukkig. Je staat er mee op en begint je dag. Je glimlach wordt beantwoord met vele andere glimlachen. Je voelt je zelfverzekerder met de minuut. Tot het moment dat er iets vervelends gebeurd. Je stemming kan omslaan in somberheid of innerlijk verdriet.

Het is een volkswijsheid dat gevoelens samenhangen met ‘je hart’ (Anahata Chakra 4). Ik kan daar persoonlijk over meepraten. Op mijn 37e kreeg ik een licht hartinfarct als gevolg van vaatspasmen. Na mijn infarct was ik een ander persoon. De door mijzelf (waarschijnlijk als gevolg van onbewuste innerlijke angsten) gebouwde muurtjes om mijn hart vielen in duigen. Ik ben er nu nog dankbaar voor. Ik veranderde als mens. Ik kon sensitief zijn en erkende mijn eigen gevoelens. Soms best lastig (omdat je er ook kwetsbaarder door wordt). Maar overall heel nuttig. Mijn leven is er veel rijker door geworden.

In de basis hebben we gevoelens van liefde en angsten. Dat liefde er gewoon is, en angsten doorgaans door (eerdere) ervaringen en daarmee samenhangende (onbewuste) overtuigingen door onszelf ‘geprogrammeerd’ worden, is in vele boeken te lezen. Het is ook mijn eigen levenservaring en ervaring na jarenlang mensen te coachen.

Zijn we met gedachten en overtuigingen altijd bezig in het verleden of in de toekomst. Gevoelens ervaar je in het “NU”. Liefde is er ook in het nu. Angsten ook, maar enkel op basis van ervaringen in of gedachten over het verleden of de toekomst. Een uitzondering is een (levens)bedreigende situatie in het nu. Je voelt een brug onder je kraken, ziet een tanden tonende wolf tegenover je of ervaart een andere gevaarlijke situatie. Maar ook hier geldt dat de angst gedeeltelijk loslaten nuttig is. Je komt tot ‘zinnen’ en gaat over tot actie. Vluchten of aanvallen in plaats van bevriezen in je angst.

Sensitiviteit en ontvankelijkheid

Je gevoelens zijn afhankelijk van je sensitiviteit en je ontvankelijkheid.

Sensitiviteit hangt samen met (zelf)bewustzijn. Hoe bewust ben jij je van jouw stemmingen (zie verder) of van de temperatuur of hardheid van de stoel waarop je zit? Zodra je oefent om dat bewuster over te zijn ga je je gevoel beter waarnemen. Eigenlijk ben je altijd sensitief. Alleen niet echt bewust. Hoe bewust ben jij je van wat jou raakt of wat in jouw gevoelens aangeraakt wordt? Je denkt misschien dat anderen eerder geraakt worden dan jij. Maar dat is schijn. Vroeg of laat geeft je lichaam signalen dat er iets te voelen is. Een onbewuste verkeerde houding resulteert in rug of nekklachten bijvoorbeeld. Of in een kritische beoordeling tijdens een evaluatie gesprek….

Sta je open voor en ben je je bewust van eigen en andermans gevoelens dan levert dit voordelen en handicaps op. Je kunt je beter inleven of zaken eerder ‘aanvoelen’ en kunt daar rekening mee houden of op anticiperen. Iedereen wil erkend worden als persoon. En iedereen heeft gevoelens en wil zich veilig voelen en niet verlaten worden als hij of zij gevoelens uit. Je zult betere samenwerking of sales resultaten bereiken als je de gevoelens en belevingswereld van anderen serieus neemt. Je relatie zal een stuk beter zijn als je elkaars gevoelens serieus neemt en er respectvol mee omgaat. Omgekeerd maakt het je kwetsbaarder. Je kunt eerder ‘geraakt’ worden.

Ontvankelijkheid hangt samen met eigenliefde en (ego)overtuigingen/angsten. Iemand kan je minder raken als je zelfverzekerd bent en van jezelf houdt. De Tolteken (zie het mooie boekje ‘de vier inzichten, wijsheid van de Tolteken) zeggen dan ook niet voor niets: wees onberispelijk in je woorden en vat niets persoonlijk op. Als je bewust bent van het feit dat iedereen handelt vanuit innerlijke overtuigingen die samen kunnen hangen met aangeleerde (denk)patronen besef je dat deze personen niet reageren vanuit een ‘waarheid’ maar eigenlijk een spiegel tonen van zichzelf. Innerlijke onvrede, ongeluk of angsten.

Zoals in de blog over hechingspatronen al aangegeven. Sommige angsten kunnen cognitief vanuit je neocortex ‘beredeneerd’ worden. Anderen komen van diep uit je reptielenverstand. Vaak merk je bij doorgaans enorm sensitieve of inlevende mensen dat ze totaal bevriezen of vluchten als ze onder druk staan. Ze proberen van eigen gevoelens te vluchten. Proberen redenen te verzinnen om te vluchten. Maar de gevoelens zijn er. En lang genoeg onderdrukt zullen ze zich uiten in bijvoorbeeld lichamelijke kwalen.


De keuze is aan jou. Volg je je (eigen)liefde of je angsten? En spiegel je die op anderen? Je wereld zal er een stuk mooier uitzien als je het eerste doet. Want de wereld spiegelt enkel jouw keuze terug. Gedrag samenhangend met gevoelens van angst (bijv. hebzucht, jalousie, boosheid) zullen beantwoord worden met vergelijkbare reacties. Vrolijk, opgeruimd en liefdevol gedrag zal eerder gelijk beantwoord worden. Tenzij… de persoon tegenover je ‘lijdt aan eigen angsten en onzekerheden’.

Gevoel en emotie

Ik noem emoties wel eens de ‘ventiel’ functie van je gevoel. Je uit gevoelens en samenhangende gedachten in alle hevigheid. Emoties hebben een belangrijke rol bij het verwerken van je gevoelens (van onmacht, verdriet maar ook van plezier en genot). Ze ontladen je energetisch. Je kropt je gevoelens als het ware niet langer op.

Mensen die moeilijk met eigen gevoelens en emoties kunnen omgaan kunnen dat doorgaans ook met andermans gevoelens en emoties. Lijkt iemand ‘gevoelloos’, wees je er dan van bewust dat dit mogelijk het geval is. Iedereen wil geliefd worden. Inclusief gevoelens en emoties. Het is een handicap voor de ander en niet zozeer jouw tekortkoming als je dit bij een ander ervaart.

Gevoel en intuïtie

Het woord intuïtie is afkomstig van het latijn en betekent letterlijk “innerlijk zien”. Intuïtie wordt wel eens gedefinieerd als “de directe perceptie van waarheid of feiten onafhankelijk van enig redeneerproces of eerder vergaarde kennis”. Dat kan betekenen dat je afgaaf op je (onderbuik)gevoel. Maar ook op het ervaren van energie (7Qi ‘geest’ dimensie/Sahasrara Chakra 7).

Daarmee is intuïtie dus iets anders dan je gevoel. Je kunt afgaan op hoe iets voelt, maar die gevoelens kunnen ook veroorzaakt worden door (onbewuste) overtuigingen, angsten (vanuit je gedachten of direct vanuit je reptielen brein. Zie ook mijn eerdere blogs over hechtingspatronen in relaties of versmelting.

Omgaan met je eigen en andermans gevoelens

Niet iedereen uit gevoelens. Soms omdat men zich bijvoorbeeld schaamt voor bepaalde gevoelens (dat kan zowel met bepaalde angsten als met bij liefdevolle gevoelens het geval zijn) maar ook omdat men zich kwetsbaar voelt. Jouw reactie kan immers die gevoelens verhevigen.

Liefdevol zijn naar anderen maakt dat ze zich beter voelen. Gekend en gehoord voelen. Dat geeft vertrouwen (en verbinding) in plaats van afhankelijkheid (en binding). Door respectvol, geïnteresseerd, erkennend met je medemens om te gaan (bijvoorbeeld op het werk) zal deze meer intrinsieke motivatie vinden om het beste van zichzelf te laten zien. Daarom werkt motivatie management uiteindelijk beter dan werken met macht of angst gebaseerd management. Belangrijk om te beseffen.

Omgekeerd is het ook belangrijk om te beseffen dat als je leidinggevende dit niet doet misschien meer zegt over de innerlijke angst gestuurde belevingswereld van hem of haar.

Gevoel is zinvol maar je verstand en andere dimensies ook. Gebruik ze allen. Koester positieve gevoelens in het moment. Werk zo nodig aan je angsten.

Overgevoelig of ongevoelig?

Overmatig bij je gevoel stilstaan kan een vorm van klagen zijn. Uiteindelijk gaat het er om de verantwoordelijkheid voor je eigen levensgeluk te nemen. En dingen die niet goed voelen te veranderen.

Ongevoeligheid bestaat eigenlijk niet (tenzij je een zenuw beschadiging hebt en ook dat kan gevaarlijk zijn). Mensen onderdrukken gevoelens. Ze vluchten ervan. Omdat ze bang zijn te versmelten of een te worden met deze gevoelens. Maar je hebt gevoelens. Je bent ze niet (zie ook mijn blog over versmelting).

Voor mijn hartinfarct was ik bang niet gewaardeerd te worden om wie ik was als ik niet heel goed functioneerde. Excelleerde. Overmatig mijn best deed. Dat eiste uiteindelijk zijn tol. Het gaf me uiteindelijk het inzicht dat eigenliefde een belangrijke basis is. Ik veranderde van ogenschijnlijk harteloos in hartelijk en inlevend. Iets waar ik nog iedere dag dankbaar voor ben.

Mensen met bindingsangst (zie mijn blog over relatie patronen) zijn bang voor eigen gevoelens. Ze projecteren verstandelijke ‘redenen’ op anderen om ze te kunnen verlaten. Zoeken een alibi in andermans gedrag om deze angst te voeden (hij was zo boos, ik twijfelde meer, het voelde benauwd). Maar de werkelijke onderliggende angst is om zelf verlaten te worden en eigen gevoelens en emoties niet in de ogen te kunnen zien. Mensen met verlatingsangst zijn ook bang voor eigen gevoelens. De angst niet erkend te worden. Niet gezien of gehoord te worden. Dat alles hangt samen met eigenliefde. (Voor geïnteresseerden: lees een mooie introductie hierover in het boek: Liefdes Bang van Hannah Cuppen).

De wereld is een spiegel van jezelf. Neem je je eigen gevoel serieus dan zullen anderen dat ook meer doen. Neem je andermans gevoelens niet serieus, dan neem je je eigen gevoelens niet serieus. Wil je liefde in je leven? Leer dan serieus om te gaan met eigen en andermans gevoelens en emoties. Een hulpmiddel daarbij is geweldloos communiceren.


7Qi Coaching Image stress

Geweldloos communiceren (Marchall Rosenberg)

Een mooie ‘communicatie’ techniek die je leert met je eigen en met andermans gevoelens om te gaan is geweldloos communiceren. Deze communicatie bestaat uit vier stappen.

Allereerst verifieer je je waarneming (1: ik zie/hoor of ik zie je of hoor je .., klopt dit?). Dan uit je of informeer je naar gevoel (2: ik voel me/voel jij je….?). Als derde stap uit je een behoefte (3: omdat ik/jij behoefte hebt aan: bijv. Verbinding, liefde, eerlijkheid, plezier, welzijn, autonomie, creativiteit, bescherming, welzijn, zingeving). Tot slot doe je een verzoek (4: hoe is dat / wat kan ik …..).

Het mooie van de techniek is dat deze niet alleen rekening houdt met je eigen of andermans gevoelens maar, hoe vaker je deze toepast je ook bewuster maakt van je eigen of andermans gevoelens.

Op zoek naar je eigen gevoelens

Zoals gezegd, je wereld ziet er mooi en liefdevol uit als je je concentreert op liefdevolle gevoelens naar jezelf en anderen in plaats van op je angsten. Je zult geliefder zijn, meer levensgeluk ervaren, betere resultaten bereiken en liefdevolle relaties kennen. Daarom is het heel zinvol je bewust te zijn van jouw gevoelens.

Geïnteresseerd geraakt in mogelijke life coaching? Durf jij je angsten in de ogen te kijken en er afscheid van te nemen? Wil jij een meer liefdevol leven? Kijk dan eens naar mijn website www.7coaching.com

7Qi is een coaching methode die niet alleen bestaat uit praten maar ook uit doen. Download de gratis 7Qi whitepaper via onderstaande button of neem telefonisch contact op voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek via nummer: 06 250 45 321. Nu is het gisteren van morgen. Oftewel…. alles begint met een eerste stap.


Download de gratis 7Qi whitepaper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *